1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő Horváth Martin.

postaláda: 6000 Kecskemét, Szabadkai utca 1.

e-mail: martinhrvath@gmail.com 

 

2.Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Weboldalak fenntartása, szolgáltatások nyújtása:

  • az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
  • regisztráció, az érintett által megadott adatok rögzítése;
  • a Weboldalak szolgáltatásainak biztosítása, a Weboldalak elérhetővé tétele;
  • jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
  • jogi kötelezettségek teljesítése.